menu
Inici

Xarxa d'ambaixadors Manresa 2022

L'origen de la xarxa d'ambaixadors:

La celebració dels 500 anys de l'arribada i estada del pelegrí Ignasi de Loiola a Manresa ens brinda l'oportunitat de transformar la ciutat, així com projectar Manresa al món i fer-la més atractiva, tant cap a l'exterior com de cara als propis ciutadans, amb la qual cosa el projecte no només aconseguirà atraure inversions i talent, sinó que també permetrà augmentar l'autoestima col·lectiva de la ciutadania i, en definitiva, millorar la seva qualitat de vida.

Un dels pilars fonamentals del projecte és, doncs, l'acció de projecció de la ciutat cap a la ciutadania i cap a l'exterior. Aquesta projecció implica no només l'elaboració d'un pla de comunicació i de diversos materials digitals i físics de suport més o menys sofisticats, sinó, més important encara, la necessitat de fer participar de diverses maneres tota una sèrie d'actors, tant institucionals com privats i, evidentment, la pròpia ciutadania, des de l'inici del procés fins a la seva implementació i valoració posterior. 

Els actors implicats en la projecció es poden classificar en quatre tipus:

 • Impulsors del projecte (organitzats en comissions de treball municipals i obertes a la ciutadania)
 • Patrocinadors o mecenes (tant públics com privats, a nivell d'empreses i a través de sistemes de crowdfunding)
 • Voluntariat (a nivell d'entitats i a títol particular)
 • Ambaixadors 

En relació a aquests darrers, des de l'Ajuntament de Manresa s'ha posat en marxa des de principis de 2018 la creació d'una xarxa d'ambaixadors locals, com a eina per donar a conèixer i promoure aquest projecte estratègic de ciutat a l'exterior de la mà dels propis ciutadans i agents locals, alhora que se'ls fa partícips del disseny, organització i gestió dels actes de celebració del 2022.

Fases del procés de creació de la xarxa:

Durant el 2018-2019, l'actuació s'ha estructurat en les següents fases:

 1. Definir l'estratègia, els objectius i la metodologia de la xarxa
 2. Consensuar un primer llistat de possibles ambaixadors en base al seu potencial d'influència de cara a la ciutat i a l'exterior
 3. Definir tot un ventall de contraprestacions per als ambaixadors
 4. Convidar els potencials ambaixadors a una primera jornada de presentació, treball en grup i creació de sinèrgies entre ells, que va tenir lloc el 21 d'abril de 2018 a la Cova
 5. Ampliar la llista d'ambaixadors possibles en base a la primera trobada
 6. Definir conjuntament el pla de treball de la xarxa per al primer semestre de 2019
 7. Dissenyar materials de suport adequats
 8. Avaluar els resultats del primer any de vida per reajustar l'estratègia de la xarxa
Objectius generals de la xarxa:

L'objectiu de la xarxa, i també del projecte Manresa 2022, és aconseguir atraure turisme, talent i activitat econòmica i cultural a la nostra ciutat, per potenciar la competitivitat, el desenvolupament econòmic i les relacions internacionals de Manresa. Aquesta xarxa també ha de servir per augmentar l'orgull ciutadà de pertànyer a la ciutat i poder representar-la a l'exterior. La finalitat última és millorar la qualitat de vida i el benestar de la població de Manresa i el seu entorn.