Manresa és llum

Si el camí ens obre als visitants i a voltar per la ciutat i redescobrir-la, i l’acollida representa el tarannà amable i generós de la ciutat amb els forans i els propis veïns, la llum ha d’il•luminar la ciutat per fer-la més activa, més atractiva i més visible a l’exterior.

És a partir de la llum, doncs, que es proposen tots aquells programes i actuacions que tenen a veure amb la promoció i difusió exterior de la ciutat, la millora de l'autoestima col·lectiva i el foment del creixement personal dels ciutadans, la recerca i el coneixement, i la dinamització cultural, artística, social i educativa de la Manresa que volem ensenyar als que ens visiten i que volem reivindicar per als manresans.

Llum per a Ignasi, llum per a l’ànima, llum per al patrimoni, llum per a la dinamització ciutadana i econòmica, llum per al món.

Els àmbits d'actuació són:

        1. Sant Ignasi a Manresa i al món

        2. Manresa, ciutat amb ànima

        3. Valorar i dinamitzar al Centre Històric 

Pel que fa el primer àmbit, l'Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració dels agents locals, està elaborant un Pla de projecció exterior de la ciutat, que ha de marcar la nostra estratègia global d'internacionalització, a partir d'ara i fins el 2022. 

Instagram Youtube Facebook Twitter