menu
CAT Batega

Premi Pare Ignasi Puig i Simon

CONVOCATÒRIA 2024 OBERTA

Premi per a projectes de recerca relacionats amb la Manresa ignasiana convocat per l’Ajuntament de Manresa, dins dels premis Lacetània (www.premislacetania.info), en memòria del sacerdot de la companyia de Jesús, professor, investigador i savi divulgador dels coneixements científics i, també, autor de diverses publicacions sobre Sant Ignasi de Loiola a Manresa.

El premi s’adjudica a un projecte de recerca o de divulgació que tracti algun aspecte històric de l’edat moderna des d’una perspectiva social, humana, artística o patrimonial a l'entorn de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa (1522-1523), la seva canonització (1622), els llocs de la ruta ignasiana de la ciutat, la presència de la Companyia de Jesús a la ciutat o la Manresa dels segles del XVI al XVIII.

La dotació del premi és de 1.500 euros (impostos inclosos) i l’Ajuntament de Manresa es reserva el drets d’edició de l’obra, ja sigui en format paper o en format digital, i en les condicions i estil que consideri més oportuns. En aquest cas, l’autor haurà de cedir els drets de l’edició a l'Ajuntament de Manresa. L’autor del treball premiat que s’editi rebrà quinze exemplars de l’edició.

El projecte premiat s’haurà de desenvolupar en el termini d’un any a comptar des de la data de l’acte públic de lliurament del premi. En cas que la persona guanyadora no hagi tingut temps d’acabar el treball, el jurat podrà estudiar la possibilitat de donar-li una única pròrroga d’un mes. El treball que en resulti haurà de ser original, inèdit, redactat en català i d’una extensió mínima de 80 pàgines DIN A4, escrites en lletra Arial 12 i a espai interlineal d’1,5 punts, inclosos gravats, fotografies i altres elements que es considerin interessants per a l’estudi. S’haurà de presentar una còpia en paper i una en format digital i haurà d’anar acompanyat d’una carta de la mateixa persona especialista que ha avalat el projecte, la qual certifiqui la qualitat i el rigor del treball final.

La presentació de sol·licitud de participació també comporta la declaració de no incórrer en cap de les causes establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa, així com l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir la seva acreditació a través de mitjans telemàtics.


 • HISTÒRIC DE PREMIS:

  CONVOCATÒRIA 2014
  GUANYADOR/A: Jordi Simon i Vilarasau
  PROPOSTA: Seguint les petjades del pelegrí a Manresa

  CONVOCATÒRIA 2015
  GUANYADOR/A: Mireia Barbé Rius
  PROPOSTA: El Convent de Sant Domènec de Manresa des del segle XIV al XX: Testimoni històric del pas de Sant Ignasi de Loiola a la ciutat

  CONVOCATÒRIA 2016
  GUANYADOR/A: Mireia Vila i Cortina
  PROPOSTA: La dona a Manresa i Catalunya en temps d'Ignasi de Loiola (1491 - 1556)

  CONVOCATÒRIA 2017
  GUANYADOR/A: Glòria Ballús Casóliva
  PROPOSTA: La Música a l'entorn de Sant Ignasi de Loiola i de la Companyia de Jesús a la ciutat de Manresa

  CONVOCATÒRIA 2018
  GUANYADOR/A: Josep Galobart Soler
  PROPOSTA: Els manresans que van acollir Sant Ignasi a través dels protocols notarials (1485 - 1585)

CONVOCATÒRIA 2019
GUANYADOR/A: Josep Alert Puig
PROPOSTA: Proposta de buidatge bibliogràfic per a la posada en valor del patrimoni de la Barcelona ignasiana: elements per a la construcció d'un relat

CONVOCATÒRIA 2020
GUANYADOR/A: David Ferré Gispets
PROPOSTA: Apogeu, concòrdia i expulsió. La Companyia de Jesús a la Manresa del segle XVIII

CONVOCATÒRIA 2021
GUANYADOR/A: Genís Frontera Vila
PROPOSTA: Seguint les passes d'Ignasi: natura, imaginari, camí i paisatge

CONVOCATÒRIA 2022
GUANYADOR/A: Francesc Riera i Figueras
Premi honorífic per la seva trajectòria