Premi Pare Ignasi Puig i Simon

Premi per a projectes de recerca relacionats amb la Manresa ignasiana convocat per l’Ajuntament de Manresa, dins dels premis Lactània, en memòria del sacerdot de la companyia de Jesús, professor, investigador i savi divulgador dels coneixements científics, i autor de diverses publicacions sobre Sant Ignasi de Loiola a Manresa.

El premi s’adjudica a un projecte de recerca o de divulgació que tracti algun aspecte històric de l’edat moderna des d’una perspectiva social, humana, artística o patrimonial emmarcat a l’entorn de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa (1522-1523), de la seva canonització (1622), dels llocs de la ruta ignasiana de la ciutat, de la presència de la Companyia de Jesús a la ciutat o sobre la Manresa dels segles XVI al XVIII.

La dotació del premi és de 1.500 euros (impostos inclosos) i l’Ajuntament de Manresa es reserva el drets d’edició de l’obra, ja sigui en format paper o en format digital i en les condicions i estil que consideri més oportuns. En aquest cas, l’autor haurà de cedir els drets de l’edició a l'Ajuntament de Manresa. L’autor del treball premiat que s’editi rebrà quinze exemplars de l’edició.

El projecte premiat s’haurà de desenvolupar en el termini d’un any a comptar des de la data de l’acte públic de lliurament del premi. En cas que la persona guanyadora no hagi tingut temps d’acabar el treball, el jurat podrà estudiar poder donar-li una única pròrroga d’un mes. El treball que en resulti haurà de ser original, inèdit, redactat en català i d’una extensió mínima de 80 pàgines DIN A4, escrites en lletra Arial 12 i a espai interlineal d’1,5 punts, inclosos gravats, fotografies i altres elements que es considerin interessants per a l’estudi. S’haurà de presentar una còpia en paper i una en format digital i haurà d’anar acompanyat d’una carta de la mateixa persona especialista que ha avalat el projecte que certifiqui la qualitat i el rigor del treball final.

La presentació de sol·licitud de participació també comporta la declaració de no incórrer en cap de les causes establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa així com l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir la seva acreditació a través de mitjans telemàtics.

HISTÒRIC DE PREMIS

CONVOCATÒRIA 2014

GUANYADOR/A: Jordi Simon i Vilarasau

PROPOSTA: Seguint les petjades del pelegrí a Manresa

CONVOCATÒRIA 2015

GUANYADOR/A: Mireia Barbé Rius

PROPOSTA: El Convent de Sant Domènec de Manresa des del segle XIV al XX: Testimoni històric del pas de Sant Ignasi de Loiola a la ciutat.

CONVOCATÒRIA 2016

GUANYADOR/A: Mireia Vila i Cortina

PROPOSTA: La dona a Manresa i Catalunya en temps d'Ignasi de Loiola (1491 - 1556).

CONVOCATÒRIA 2017

GUANYADOR/A: Glòria Ballús Casóliva

PROPOSTA: La Música a l'entorn de Sant Ignasi de Loiola i de la Companyia de Jesús a la ciutat de Manresa.

CONVOCATÒRIA 2018

GUANYADOR/A: Josep Galobart Soler

PROPOSTA: Els manresans que van acollir Sant Ignasi a través dels protocols notarials (1485 - 1585).

CONVOCATÒRIA 2019

GUANYADOR/A: Josep Alert Puig

PROPOSTA: Proposta de buidatge bibliogràfic per a la posada en valor del patrimoni de la Barcelona ignasiana: elements per a la construcció d'un relat.

Instagram Youtube Facebook Twitter