menu

Camí Ignasià

El Camí Ignasià
Manresa és el punt final del Cami Ignasià, un itinerari que comença a la ciutat natal d'Ignasi de Loiola, a Azpeitia, i segueix el pelegrinatge que va fer l'any 1522 fins a arribar a Manresa.
Centre d'Acollida de Pelegrins
El Centre d'Acollida de Pelegrins, inaugurat el juny de l'any 2015, es troba situat als baixos de l'antic Col·legi de Sant Ignasi, en dependències compartides amb el Museu Comarcal de Manresa