menu
Manresa 2022

El Programa de l'any de celebració 2022

Un programa de valors transformadors

«Manresa 2022 Transforma» convida a fer una mirada transformadora per millorar la societat del futur amb un ventall d’esdeveniments singulars, contemporanis i participatius fonamentats en tres valors principals: transformació, espiritualitat i canvi social.

D’aquesta manera, Manresa recupera l’esperit d’acollida per convertir-se en un escenari d’intercanvi i reflexió propi d’una ciutat moderna, competitiva i oberta al món. Amb l’objectiu d’arribar a tots els públics i de fer-lo tan participatiu com sigui possible, el programa inclou diversos esdeveniments al llarg de l’any, distribuïts en set eixos temàtics fonamentats en els valors destil·lats de l’experiència que Ignasi va viure a la ciutat:

descarrega el programa en pdf

Comissió de Valors

«Manresa 2022 Transforma» és un projecte iniciat el 2014 amb la presentació d’un pla estratègic i de treball. Al llarg dels anys s’ha construït i dotat de contingut a través de diversos òrgans de participació, com les comissions o les taules de treball, que tenen el seu punt de trobada i rendició de comptes en el Ple  Anual.

La Comissió de Valors ha estat un dels equips clau per desgranar l’experiència i el llegat d’Ignasi de Loiola en els valors d’espiritualitat, canvi social i transformació, que constitueixen l’espina dorsal de «Manresa 2022 Transforma». Per mitjà d’un espai de diàleg, amb representants de diferents àmbits professionals, culturals, confessionals i generacionals, s’ha treballat per donar un sentit plenament actual a l’efemèride de l’estada del pelegrí a la ciutat.

Tot el programa
Els 7 eixos del programa
Espiritualitat i pensament
De Manresa al món
Educació
Cultura i art
Música i festa
Joventut
Esport
Programa en PDF
Memòria de l'Any de Celebració