Projecte de ciutat

Estem convençuts que el projecte estratègic Manresa 2022 només tindrà èxit si esdevé un projecte autènticament transversal i participatiu, on tothom s'hi senti inclòs i tothom hi sumi, i on les actuacions públiques i la iniciativa privada es complementin per arribar més enllà i aconseguir els objectius del projecte.

Així, tot i que el projecte l’impulsa i coordina l’Ajuntament de Manresa, considerem vital implicar al màxim la resta d’administracions, la comunitat jesuïta, els agents locals (entitats, empreses, veïns) i la població de Manresa en general, i també els municipis i ens del Camí Ignasià. 

Per tal de canalitzar i promoure la participació dels agents públics i privats i de la ciutadania en el projecte, el 17 de març de 2014 vam crear la Taula de Treball Manresa 2022, liderada per l’Ajuntament de Manresa i organitzada en un plenari institucional i ciutadà, i en diverses comissions tècniques. 

A totes les comissions hi assisteixen els responsables municipals del projecte i els departaments municipals implicats en cada cas, així com experts externs, que ens assessoren en els diversos temes i àmbits a tractar tant en la planificació com en l’execució del projecte Manresa 2022.

Entre tots, podem fer realitat aquest ambiciós projecte de ciutat. Som-hi!!

Instagram Youtube Facebook Twitter