menu
CAT Manresa 2022

Projecte FEDER

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 va concedir a Manresa, el 2017, un ajut de 825.538,78 euros per a la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural dins del marc del projecte Manresa 2022: arribada del camí Ignasià.

El projecte, que s'ha de desenvolupar fins l'any 2020, té un pressupost de més de 2 milions d'euros, dels quals 1,6 milions són subvencionables. Aquests seran finançats a parts iguals entre el Govern i l'Ajuntament de Manresa, que hi invertiran 825.539 euros cadascun. 

La proposta se centra a promoure el projecte turístic Manresa 2022, tant en la millora del patrimoni històric i cultural, relacionat amb la Manresa ignasiana, com en la millora dels serveis turístics de promoció, comercialització, acollida i informació turística. 

El projecte inclou actuacions al Museu Comarcal, al carrer del Balç, a la Via de Sant Ignasi, al tram manresà del camí Ignasià i la construcció d'un ascensor entre la plaça Major i del carrer de Santa Llúcia per millorar l'accessibilitat. El projecte també inclou un pla de Comunicació Manresa 2022.

Aquesta iniciativa s'emmarca en la convocatòria dels eixos 4 i 6 del  Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 presentada pel Departament de Governació l'any anterior. 

El fons FEDER és el principal instrument de la Unió Europea per pal·liar els efectes de la disparitat entre les regions. El Programa operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 té com a objectiu la promoció d'un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en la línia de les directrius de l'estratègia Europa 2020 i la seva transposició a Catalunya.