Educació en valors

  • És l'hora de fugir. Activitats per reflexionar sobre els desplaçaments humans i els motius d'aquests visualitzant dibuixos d'infants sobre el tema, fent una dinàmica participativa. Crear històries de desplaçament a partir de diferents imatges i contextos. 
  • Camí del respecte. Ruta matinal a peu per indrets de la ciutat que recorden fets històrics i actuals per repensar què podem aportar per crear bon clima al nostre voltant. Dinàmiques participatives als diferents punts de l'itinerari
Instagram Youtube Facebook Twitter