Inici / Acull /

Productes

Oferim els serveis turístics adaptats als principals mercats internacionals: Francès, Anglès, Italià ... Posant èmfasi en la flexibilitat horària dels diferents recursos turístics que ofereix el municipi per tal d’adaptar-los a les necessitats dels visitants i oferint els serveis en els idiomes dels principals mercats emissors (actuals: espanyol i català i potencials: francès, anglès, italià)

Cal consolidar la cartera de productes turístics existents del municipi, centrant-se en la realització de paquets turístics els quals impliquin a més d’un producte i es creï una sinergia entre els productes actuals. Així doncs, s’incrementaria no només l’afluència dels visitants, sinó l’augment del temps d'estada a Manresa, del nombre de pernoctacions i l’augment de la despesa mitjana dels viatgers, entre d’altres.

Posar èmfasi en la integració de les noves tecnologies en els productes actuals i els nous productes que es desenvolupin posteriorment, per tal de contribuir amb la sostenibilitat de la destinació. Potenciar l’oferiment d’accés en línia als sistemes de distribució mitjançant internet, així com la difusió de l’oferta turística en temps real, comptant amb mitjans de pagament electrònic. D’altra banda la innovació dels productes i els serveis també ha d’incloure la substitució dels fulletons en paper per informació electrònica multimèdia. Possibles aportacions tecnològiques:

 - Visites vídeo guiades

 - Experiències turístiques multi - pantalla –

 Sistemes de realitat augmentada

- Videomapping, etc

Instagram Youtube Facebook Twitter