menu

L'Ajuntament de Manresa inaugura la nova urbanització del carrer Joc de la Pilota, el lateral de la plaça Europa i entorns

L’actuació dota el Centre Històric d’un sector del tot renovat, amb prioritat per a vianants, espais més espaiosos i amables. Els treballs es va iniciar el setembre passat i donen coherència al conjunt d’actuacions realitzades els darrers anys al Centre Històric. Avui també entren en servei els nous aparcaments del carrer de la Dama, amb 44 places.

L’Ajuntament de Manresa ha estrenat oficialment avui, divendres, la urbanització del carrer del Joc de la Pilota i entorns, una superfície total de prop de 1.500 m2, després que aquests darrers dies s’hagin completat els treballs a l’últim punt que quedava pendent, a l’enllaç entre els carrers del Joc de la Pilota i Sobrerroca.

Els treballs es van iniciar el setembre passat, i han abastat tota la longitud del carrer del Joc de la Pilota, així com el lateral est de la plaça Europa. El seu objecte ha estat la renovació i ampliació dels elements d’urbanització i les infraestructures de les xarxes de serveis existents, uns treballs que han tingut un cost total de 445.830 euros.

Aquesta actuació ha complementat les recents intervencions realitzades a l’entorn més proper, com són les urbanitzacions del carrer Sobrerroca, el carrer Serarols, la Baixada del Pòpul, la Plaça Major, el passatge Amics, la plaça del Carme i la plaça Hospital. Així doncs, els treballs de millora al carrer Joc de la Pilota s’inclouen en el desenvolupament previst per al Centre Històric de Manresa, amb la voluntat de dotar de qualitat urbana en aquest entorn representatiu de la ciutat i amb un fort caràcter veïnal.

En l'acte d'inauguració, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha assegurat que l'estrena d'avui és una nova mostra de l'aposta del govern municipal per la millora del Centre Històric. Segons ell, es continua així la revitalització de sectors que són els antics accessos al recinte murallat de la ciutat, accions que s'hauran de complementar amb d'altres de futures, com la millora del carrer Sant Andreu.

L'alcalde ha afirmat que l'actuació que s'estrena aviu s'ha fet realitat després de mantenir un diàleg obert amb veïns i comerciants, amb interessos no sempre coincidents, però als quals ha agraït la voluntat de diàleg i entesa.

L’actuació que s’estrena ocupa una superfície de 1.482 m2. De fet, tal com ha afirmat en la inauguració el regidor de Planejament i Projectes Urbans, Marc Aloy, l’actuació va més enllà de la renovació d’un carrer i representa la transformació de tot un sector del centre històric, un sector a cavall entre en recinte emmurallat i el raval de Sant Andreu. Marc Aloy ha explicat els detalls de la urbanització i ha agraït al personal tècnic, l'empresa responsable de les obres i al fins fa poques setmanes regidor d'Espai Urbà, Jordi Serracanta, la seva tasca per fer realitat el projecte.

La regidora de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Olga Sánchez, ha recordat que l'espai preveu donar prioritat a la circulació de vianants, i s'ordenarà com fins ara, i es mantindran les converses amb veïns i comerciants per tal d'anar consolidant l'illa de vianants.

Carrer del Joc de la Pilota, més prioritat per a vianants

Al carrer del Joc de la Pilota, l’actuació fa un pas més en la conversió dels carrers i places del centre històric en un espai de prioritat de vianants (eliminació de contenidors, zones d’aparcament i de càrrega i descàrrega, més espai per a vianants). Destaca la secció asimètrica del carrer, amb vorera ampla i plataforma única, cosa que representa una millora de la mobilitat per als vianants.

Per limitar l’ocupació de l’espai per part dels vehicles, i restringir-lo només a l’espai de pas, s’utilitzen dues solucions: desnivell en el paviment i col·locació de cups de formigó, per evitar l’aparcament irregular de cotxes. A més, aquests elements permeten fer un petit repòs, cosa que no permeten les pilones .

L’ordenació plantejada fa evident, ja des de l’accés per la plaça Infants, que s’entra en un espai de prioritat per a vianants (per la presència d’un gual i pel canvi de material de pavimentació).

D’altra banda, s’han pintat cercles sobre l’asfalt, un element que s’anomena geometries variables, que tenen la voluntat de limitar la velocitat dels vehicles. La forma respon a una al·legoria del nom del carrer. Pel que fa a la il·luminació, tota la zona compta amb un nou sistema d’il·luminació amb leds.

A nivell de materials, l’ordenació de la urbanització defineix dos àmbits amb acabats diferenciats. Per una banda els materials, amb pavimentació de granit, que caracteritzen l’interior de l’antic clos de emmurallat (en consonància amb el carrer Sobrerroca, Serarols, plaça Major, etc) que arriba fins a definir un perímetre al voltant de les antigues muralles. I per l’altra, els materials per als ravals històrics fora muralles: peces de formigó i aglomerat asfàltic, com ja hi ha per exemple a la plaça Hospital.

Plaça Europa, un espai més amable

A la plaça Europa, l’actuació elimina la presència de barreres arquitectòniques i s’ha adequat una zona descans, amb arbres i bancs. Al projecte inicial d’urbanització s’hi incorpora un 30% de superfície per resoldre la trobada de la plaça Europa amb el carrer del Carme, així com la trobada entre el joc de la Pilota amb Sobrerroca (plaça dels Drets).

Els treballs a la zona de la plaça Europa, cantonada amb el carrer del Carme, han permès localitzar l’antiga torre d’accés al portal del Carme del recinte de muralles medievals. S’han realitzats treballs arqueològics que han permès documentar i protegir la troballa. Aquests darrers dies s’ha gravat la traça de la torre al nou paviment.

Aparcaments al carrer de la Dama

Avui mateix també es posen en servei els nous aparcaments del carrer de la Dama. En concret, s’han habilitat 44 places d’estacionament, 21 en el solar de l’antic cinema i 23 en el solar de l’antic aparcament de Fecsa. Aquest aparcament es regularà en zona blava, permetent una rotació dels vehicles estacionats els feiners de 9h a 13:30 i de 16h a 20h, i oferint estacionament lliure fora d’aquest horari.

La posada en marxa dels nous aparcaments és fruit d’un compromís assumit al ple i amb els veïns i comerciants. Els treballs han consistit en la pavimentació del solar municipal (el de l’antic cinema ja estava pavimentat), el pintat de les places d’aparcament, la instal·lació de guals i parquímetre, i la instal·lació de la il·luminació. El cost total ha estat de 41.604,64 euros.

Mobilitat: aposta per prioritzar l’illa de vianants

La mobilitat al sector no es modifica, tot i que l’objectiu del govern continua sent el d’eliminar al màxim de cotxes de l’illa de vianants i deixar-ho només per als veïnes i els vehicles de serveis. Al llarg dels propers mesos es mantindrà la comissió de seguiment amb veïns i comerciants per arribar a un acord definitiu pel que fa a la mobilitat.

Així doncs, tal com ja s’ha informat, la mobilitat de carrer Joc de la Pilota i entorn s’ordena de la següent manera:

 • Els carrers Infants (de pl. Infants a carrer Carme), Joc de la Pilota, Dama i Llussà es regulen com a carrers de prioritat invertida (prioritat per a vianants amb límit de velocitat per a vehicles de 20km/h).

 • Els sentits de circulació d’aquests vials són:
  • Carrer Infants, entre plaça Infants i carrer del Carme: en doble sentit de circulació.
  • Carrer Joc de la Pilota: en sentit únic de carrer Infants a pl. dels Drets – c. Sobrerroca
  • Carrer Dama i carrer Llussà: en sentit únic de carrer Joc dela Pilota a carrer Puigterrà de Dalt

 • S’ha restablert la regulació de trànsit en “Illa de vianants” del carrer Sobrerroca a partir del Passatge Amics (control fotogràfic d’accés), i el sentit de circulació de vehicles habitual del carrer Cap del Rec, de plaça Major a pl. del Carme.

 • Es manté el canvi de sentit del carrer Puigterrà de Dalt, tram entre els carrers Flors de Maig i Sant Salvador, reforçant la pacificació del trànsit de vehicles (carrer de prioritat invertida) amb la instal·lació de jardineres.

 • S’ha restablert el sentit de circulació habitual de vehicles pel carrer Sant Salvador, de carrer Hospital a carrer Puigterrà de Dalt.