menu

Finalitzen les obres que han renovat completament la Baixada dels Drets de Manresa

Ja han finalitzat les obres d’urbanització de la Baixada dels Drets, que han inclòs la millora de la totalitat del carrer, a través d’una rampa contínua i sense graons que ha eliminat el sistema de desnivells i escales per accedir als habitatges. Ha estat una intervenció sobre una superfície de més de 1.000 metres quadrats i amb un pressupost proper als 700.000 euros.

Un dels projectes urbanístics més rellevants que s’han portat a terme els darrers temps, la nova urbanització de la Baixada dels Drets, al cor del Centre Històric de Manresa, ja és finalment una realitat. Després de més d’un any d’obres, ja s’ha completat el projecte d’urbanització del vial. La inversió de 688.000 euros ha anat a càrrec de Criteria Caixa, en el marc de la modificació de les càrregues urbanístiques de la Fàbrica Nova.

Aquest matí han fet una visita a la nova urbanització l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el primer tinent d’alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy; el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López; la regidora de Centre Històric, Claudina Relat; la regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme, Núria Masgrau; i el president de l’AV Vic-Remei, Vicenç Cano.

Valentí Junyent ha manifestat que el resultat de les obres “ha estat positiu. Estem contents d’aquests treballs que han permès una millora de la connectivitat i l’accessibilitat entre els barris Escodines, barri Antic i Vic-Remei, en l’entorn del Centre Històric”. L’alcalde ha volgut subratllar que “aquesta no és una obra aïllada, sinó que completa els altres treballs realitzats a la zona” i ha recordat la posada en marxa dels ascensors públics a la Residència de Sant Andreu i el carrer Santa Llúcia “que contribueixen també a facilitar la mobilitat”.

Marc Aloy ha ressaltat positivament l’actuació realitzada que complementa també “els treballs a la Via Sant Ignasi i al carrer Vidal i Barraquer”. El primer tinent d’alcalde ha posat èmfasi en les actuacions desenvolupades que “no només milloren l’accessibilitat entre barris sinó també la facilita a l’entrada a totes les finques de la Baixada dels Drets, fet que abans no era possible”. Aloy ha remarcat també la introducció del verd “amb una tipologia variada de vegetació” així com la renovació de les xarxes de serveis i la restauració de la font”.

Millora de l’accessibilitat, la seguretat i les xarxes de serveis

L’objectiu del projecte ha estat millorar les condicions de seguretat i accessibilitat del nou vial, i proporcionar-li un nivell de qualitat urbana adient per al Centre Històric de Manresa. També s’han renovat les xarxes de serveis que hi passen.

L’àmbit d’actuació ha afectat la totalitat del carrer més les superfícies necessàries a tots dos extrems per tal de relacionar la nova ordenació degudament amb el seu entorn urbà més proper. El projecte ha tingut un àmbit d’intervenció de 1.062,28 m² i un pressupost de 688.840,50€ (IVA inclòs).

Un dels aspectes no previstos inicialment però que s’han portat a terme ha estat la recuperació d’una font i la cisterna d’aigua que l’acompanyava a la part alta del carrer. Durant els treballs es va localitzar una antiga pica, que s’ha restaurat i recuperat per a l’ús ciutadà.

Encara resten pendents uns petits serrells que es finalitzaran les properes setmanes com són la instal·lació d’una placa explicativa de la font, d'una barana de protecció a la primera depressió del costat sud i d’una pilona extraïble al pas de vianants de la plaça de sant Ignasi que eviti que accedeixin els vehicles cap els Drets.

Els principals condicionants que ha resolt aquest projecte són els següents:

  • Millorar les prestacions del carrer en relació a l’accessibilitat a través d’una rampa contínua sense graons i garantint l’accessibilitat a totes les finques.
  • Renovar la pavimentació donant compliment al Document de Criteris d’Urbanització del Centre Històric de Manresa.
  • Actualitzar les xarxes de serveis existents al carrer.
  • Promoure la presència de vegetació dins de l’àmbit.

El projecte va ser elaborat pel despatx d’arquitectura Batlle i Roig, expert en espai públic i paisatgisme, juntament amb l’actuació a Via Sant Ignasi-Vidal i Barraquer (vegeu plànol del conjunt). Tots dos projectes de renovació de l’espai urbà, situats a l’entorn de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi, donen resposta al document del “Text Refós de la Modificació Puntual del Pla Especial Fàbrica Nova”, de juliol del 2016. En aquest document, es modificaven les càrregues urbanístiques del Sector Fàbrica Nova, definint-se una sèrie d’actuacions sobre l’espai públic extern però adjacent al Sector que substituïen l’execució del Pavelló Esportiu PAV-3.

L’accessibilitat entre els barris de les Escodines i Barri Antic millora amb aquesta actuació i també amb l’execució del nou ascensor vertical per connectar el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major, que va posar-se en marxa el mes d’abril de 2018.

Rampa, replans i grades

La nova urbanització del carrer resol el desnivell sense fer ús d’elements mecànics. Es manté un recorregut principal de pujada al 16% amb una amplada sempre superior a 2,4 metres. A banda i banda d’aquesta rampa es van succeint els replans d’accés a les diferents finques. Aquest replans es resolen de manera unitària com un successió de grades que per la seva configuració sempre habiliten un accés al replà a peu pla amb una amplada superior a 1,2 metres. Cal destacar que, a diferència de l’estat anterior del carrer, cap accés a finca es fa a través d’una escala i sempre hi ha un recorregut accessible d’amplada mínima 1,2 metres fins a la rampa principal.

A la banda nord del carrer s’hi situa una barana i els desnivells s’han resolt amb murs vegetals. Finalment, a la parta alta del carrer, s’ha creat un petit amfiteatre, una placeta de lleure i miradors que han per millorar sensiblement la qualitat urbana del carrer.

Per a la definició dels paviments, s’ha seguit el document de Criteris d’urbanització del Centre Històric de Manresa. D’aquesta manera, s’aconsegueix que aquest projecte tingui una continuïtat amb les carrers adjacents recentment urbanitzats com és el cas dels carrers Sobrerroca i Joc de la Pilota.

Els paviments emprats a la proposta són bàsicament dos:

  • Lloses de pedra granítica: s’utilitzen tant a l’espai central com a les rampes d’accés als habitatges de la banda sud. Aquest material és l’utilitzat a l’espai públic interior a les antigues muralles.
  • La llosa prefabricada de formigó gris: aquest material s’utilitza a les plataformes més properes a les façanes de la banda nord. És el material utilitzat en els ravals medievals de la ciutat, fora muralles.

A banda d’aquests paviments principals hi ha altres elements de remat i vorades.

Pel que fa a l’enllumenat, el projecte ha inclòs la renovació dels punts de llum incorporant-hi la tecnologia LED. També s’han renovat les xarxes de serveis (aigua, llum, gas i clavegueram) i s’ha instal·lat una xarxa de reg per garantir el creixement del a vegetació.

El projecte incorpora dos àcers a la part alta del carrer i els murs i desnivells estan vegetats amb diverses espècies arbustives i enfiladisses.