Aquest eix fa referència a l'adequació d'espais, equipaments i infraestructures de la ciutat, entorn els 22 llocs ignasians i les 4 rutes urbanes que conformen la Manresa ignasiana, així com a la millora de la senyalització d'aquests llocs i rutes, destinada tant a vehicles com a vianants.

De manera especial, s'han i sestan realitzant intervencions en els quatre llocs ignasians essencials que posen en valor la ciutat  i que ajuden a estructurar la visita a Manresa, tot explicant l’estada, l’experiència i la petjada d’Ignasi a Manresa. El seu caràcter estratègic turístic deriva del fet que, essent essencials en l’imaginari ignasià, conviden el visitant a entrar al centre de la ciutat. En qualsevol cas, aquests 4 llocs han de disposar d'elements interpretatius estables i oferir un servei d’atenció turística. Són:

  • La Cova (Santuari, Coveta i Museu): representa i explica la figura del sant i l’obra de la Companyia, a més de l’actualitat relacionada amb el Centre Internacional d’Espiritualitat.
  • El Museu Comarcal (antic Col·legi de Sant Ignasi) - la capella del Rapte (antic hospital de Santa Llúcia):  representen i expliquen l’art i la societat en què es va canonitzar sant Ignasi: la Manresa barroca i de l’antic règim.
  • La Basílica de la Seu – el Centre d’interpretació del carrer del Balç: representen i expliquen l’art i la societat en temps d’Ignasi: la Manresa tardomedieval.
  • Centre d'Interpretació de Sant Ignasi a la Plaça Sant Domènec (antic Convent dels Predicadors): representa i explica la Manresa que Ignasi va viure i que ja no existeix.

Alhora, també s'intervér a la resta d’espais o elements rellevants, d’interès ignasià i patrimonial, que complementen la visita, i que s'han endreçat, senyalitzant i/o custodiant per a la seva preservació i presentació. 

També s'està intervenint per millorar físicament l'entorn d'aquests llocs, en la seva majoria situats al Centre Històric: arranjament de façanes i voreres, millora de la Il·luminació i la neteja, adequació de la mobilitat i de l'accessibilitat als espais, etc.

Pel que fa la senyalització turística de la Manresa ignasiana, l'Ajuntament compta amb un Pla de senyalització del projecte Manresa 2022 des de juny de 2014, amb el qual s'ha ampliat i completat les accions dutes a terme des dels servei municipals des de fa uns anys.

Instagram Youtube Facebook Twitter